Vereniging Ouders van een Overleden Kind

... je naam blijven we noemen ...